Giv jeres løn og vilkår et servicetjek

Hvem værdsætter hvad og i hvilken grad? Hvilke goder og vilkår giver henholdsvist bedst og ringest ROI? Få svaret med et servicetjek og se hvad jeres optimeringspotentiale er.