PERSONDATA­POLITIK & COOKIEPOLITIK

Senest opdateret februar, 2023

1. – Indledning

1.1 Denne persondatapolitik beskriver, hvordan PARETIFY ApS behandler dine personoplysninger.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Vi gør det for at tilbyde dig den bedste rådgivning og hjælpe dig til at forstå hvordan du bruger dine egne data og vi gør det for at overholde vores aftaler med dig og for at opfylde forskellige lovkrav.

Vi gør altid vores ypperste for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Vores helt klare overbevisning er at dine data er dine data. Du er ejeren og PARETIFY ApS videregiver aldrig data der kan henføres til din person til tredjepart . 

1.2 Den juridiske enhed som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

PARETIFY ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

PARETIFY ApS

Vestergade 19

DK-1456 København K

CVR-nr.: 41710497

Mail: info@paretify.com

Al henvendelse til os vedrørende dine persondataoplysninger kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 1.2

2. Generelle bestemmelser om personoplysninger

2.1 Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, når:

 • Du selv eller din arbejdsgiver har indgået en aftale med os om besvarelse af undersøgelser, specifikt dine præferencer og oplevelser jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b). Det kan fx være
  • Kundeservice
  • Rådgivning
  • Administration
  • Identifikation og godkendelse af dig som kunde mv.
 • Du som person har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Det kan fx være
  • Markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, udvikling af nye produkter samt udarbejdelse af analyser
 • Vi er juridisk forpligtede til det, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Det kan fx være i henhold til:
  • Hvidvaskloven
  • Skattekontrolloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven
 • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f). Det kan fx være
  • For at forhindre misbrug eller tab og for at styrke it- og betalingssikkerheden. I denne sammenhæng behandler vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

2.2 Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler forskellige typer af almindelige personoplysninger, afhængigt af det formål, hvortil de behandles, herunder

 • Grundlæggende personoplysninger, fx dit navn, din email-adresse, rolle (titel), anciennitet, fødselsår, ansættelsesforhold og organisatorisk tilhørsforhold i henhold til den aftale der er blevet indgået mellem din arbejdsgiver og PARETIFY ApS
 • Dine præferencer og vurderinger af forhold relevante for din oplevelse som medarbejder. Afhængig af det fokus din arbejdsgiver har valgt kan det f.eks. være inden inden for løn, bruttolønselementer, goder, vilkår, opgaver, karriereudvikling, ledelse, kollegaskab og andre forhold relevante for dit arbejde
 • Oplysninger om de ydelser vi leverer til dig, herunder hvordan du bruger dem samt dine præferencer i den forbindelse – dette gør vi for at kunne forbedre vores og vores partneres produkter, tjenester og teknologier.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

2.3 Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?

Vi indsamler dine personoplysninger fra:

 • Dig selv, når du fx udfylder en profil, du ringer til os eller du kommunikerer med os elektronisk eller lignende
 • Via din arbejdsgiver og i henhold til indgået databehandleraftale mellem PARETIFY ApS og din arbejdsgiver
 • Cookies, se nærmere herom i vores cookiepolitik
 • Tredjeparter, såsom offentlige myndigheder og din bank, samt offentlig tilgængelige databaser såsom CPR-registret, OIS eller tinglysningssystemet
 • Selve brugen af web-app

2.4 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Vi opbevarer de personoplysninger, du giver os, så længe det er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet ved udløb af aftale med din arbejdsgiver eller hvis dit arbejdsforhold med din arbejdsgiver ophører. Ingen personoplysninger / personhenførbare data vil herefter blive opbevaret af PARETIFY ApS.

2.5 Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter, fx hvis

 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er pålagt os i henhold til gældende lov.
 • Vi deler dine personoplysninger med kreditoplysningsbureauer. Hvis du misligholder dine forpligtelser i forhold til os, indberetter vi dig muligvis til kreditvurderingsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lov.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere, der enten ligger inden for EU/EØS eller i et tredjeland, såfremt der foreligger et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.
 • Vi kan dele dine personoplysninger med vores rådgivere, fx advokatfirmaer såfremt det skulle blive nødvendigt.

2.6 Profilering og automatiserede beslutninger

Profilering

Profilering er en slags automatisk behandling af dine personoplysninger. Vi bruger f.eks. profilering og datamodellering til at kunne tilbyde dig bestemte ydelser og produkter, der opfylder dine præferencer, til at forebygge hvidvask af penge, fastsætte priser på ydelser og produkter, afsløre bedrageri og risiko for bedrageri, vurdere sandsynligheden for, at der sker misligholdelse, og til markedsføringsformål.

Automatiserede beslutninger

Med automatiserede beslutninger bruger vi vores systemer til at træffe beslutninger baseret på de oplysninger, vi har om dig. Vi bruger f.eks. automatiserede beslutninger til at forhindre bedrageri. Automatiserede beslutninger gør det muligt for os at sikre, at vores beslutninger er hurtige, fair, effektive og korrekte baseret på de oplysninger, vi har.

2.7 Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabte, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi opbevarer fx personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. De interne sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende.

Personoplysninger lagres inden for EU/EØS, men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EU/EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kun medarbejdere, med et konkret og relevant behov for indsigt, vil få adgang til dine personoplysninger.

3.0 Hvilke rettigheder har du?

Som privatperson har du følgende rettigheder:

3.1 Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har behandler, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver dine personoplysninger. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller for være fritaget fra retten til indsigt.

3.2 Manuel behandling

Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering.

3.3 Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse.

3.4 Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

3.5 Rettelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis de behandlede personoplysninger om dig er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle dine personoplysninger. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”.

3.6 Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

3.7 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

3.8 Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

4.0 Øvrigt

4.1 Opdateringer

Vi opdaterer denne information om vores behandling af personoplysninger regelmæssigt. I tilfælde af en ændring, ændres ”opdateret”-datoen.

Eventuelle ændringer af denne information om vores behandling af personoplysninger gælder straks for dig og dine personoplysninger. Hvis ændringer påvirker, hvordan dine personoplysninger behandles, tager vi rimelige skridt for at fortælle dig om ændringerne.

4.2 Klageadgang

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du altid skrive til os ved at anvende kontaktinformationen i pkt. 1.2.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. nr. 33 19 32 00 eller via e-mail til dt@datatilsynet.dk. Du kan i øvrigt læse mere på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

COOKIEPOLITIK

PARETIFY ApS bruger cookies på websites.

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samler information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Hvilke cookies bruger vi og hvorfor?

Vi bruger følgende cookies:

 • Nødvendige cookies, der skal gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom sidenavigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentlig uden disse cookies

Hvor længe opbevares cookies?

Det varierer, hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. Nogle cookies bliver liggende på din computer, efter at du lukker browseren, mens andre slettes efter 30 min., eller når browseren lukkes.

Hvordan slettes cookies?

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

https://minecookies.org/cookiehandtering kan du læse mere om cookies og få vejledning om, hvordan du sletter cookies på forskellige browsere.