Som enhver anden skabelseshistorie må man begynde med starten. Vi kan næppe med mening hævde, at der før PARETIFY var “intet”. For som alle andre står vi på skuldrene af kæmper. I PARETIFY står vi ikke bare på skuldrene af en kæmpe – vi har lånt rimelig meget af vores navn efter ham.

Vilfredo Pareto (1848-1923) var en Italiensk økonom, sociolog og ingeniør. Han er især kendt for to begreber. Det første af disse er en “Pareto fordeling” – også kendt som 80/20 reglen. Det udbredte fænomen, at 80% af konsekvenserne indenfor et område skyldes 20% af årsagerne. Det andet begreb er en Pareto ligevægt, som er matematisk ligevægt i en forhandling mellem to agenter baseret på en række vægtede parametre.

PARETO FORDELING: 80/20 REGLEN

Måske har du siddet i en skoleklasse, hvor 20% af kammeraterne stod for 80% af balladen. Nej, selvfølgelig ikke dig… De andre der. Skidte knægte. Måske har du senere i livet overvejet, om ikke 80% af dine resultater egentlig er skabt i ca. 20% af din effektive arbejdstid? Hvis du er selvstændig har du måske observeret en tendens til, at 20% af dine kunder er ansvarlige for 80% af din indtjening. Det kan (bør givetvis) give anledning til en overvejelse om, hvor mange ressourcer man bruger på sine forskellige kunder eller leverandører. Den øvelse hedder “short-tailing”. Det går kort ud på at skære de kunder eller leverandører væk, som koster flere ressourcer end man hiver hjem på dem. Måske begrænse dem ned til de 20% der skaber mest værdi. Dermed begrænser man den lange hale (long tail) og sparer ressourcer. Så udbredt er Pareto fordelingen (80/20 reglen), at den har sit eget ikon og er en funktion i Excel. Du støder på den overalt, hvor der foregår optimering/effektivisering.

PARETO LIGEVÆGT

Vi tager den lige igen: Pareto ligevægt er matematisk ligevægt i en forhandling mellem to agenter baseret på en række vægtede parametre. De fleste forhandlinger er til eet parameter, f.eks. pris. I den slags forhandlinger er der tendens til, at begge parter vælger et udgangspunkt som mest er til fordel for dem selv. Den som skal sælge vil sælge dyrt. Den som køber vil købe så billigt som muligt. Måske kan man finde et “kompromis”, der ofte udmærker sig ved at gøre lige ondt på begge parter. En slags ligevægt, men ikke super attraktivt. Man kan også introducere flere parametre. Det gør det lidt mere vanskeligt at overskue konsekvens, men giver også flere muligheder. Efter 3 parametre bliver det vanskeligt for de fleste. Det rationelle overtages af en mavefornemmelse. En fornemmelse af rimelighed. Men det lader sig faktisk udregne. Måske kan vi også lige have med, at man ikke kan opnå en fordelagtig position på et parameter uden samtidig at acceptere en dårligere position på et andet.

KØB/SALG AF FAST EJENDOM OG FORHANDLING AF LØN- OG ARBEJDSVILKÅR

Der er flere slags forhandlinger der har potentielt stor betydning for din økonomi. Køb/slag af fast ejendom og forhandling af løn- og arbejdsvilkår. Mennesker er super dårlige til at forhandle begge dele. Forestil dig et hus til salg for 1,6 mio. Du byder 1,2 mio. Forskellen på 400.000 kan være lidt svær at mødes om, med mindre sælger er desperat. Man kan hurtigt regne ud af kompromisset på pris alene ligger på 1,4. mio. En anden tilgang er at smide flere parametre på banen. Det kan f.eks. være dato for overtagelse. Det kan have betydning for både køber og sælger. Måske har sælger allerede noget nyt på hånden. Så en fleksibel overtagelse kan både have en afledt positiv, økonomisk konsekvens. Sådan kan man hælde yderligere parametre på. Kommer køber til et hus fra en lejlighed og skal sælger til en lejlighed kan man måske forhandle overtagelse af haveudstyr. Maskiner, redskaber og havemøbler. Der kan også være gardiner, større møbler etc. Nu er det efterhånden svært at overskue den økonomiske konsekvens, men der er en oplevet værdi som er helt anderledes. I stedet for at være bange for, at modparten er ude på at snyde en, kommer man hen til en løsning med størst mulig værdi for begge parter. Det vil påvirke prisen, men den træder i baggrunden. Overvej så at vi forhandler løn. Der er tendens til at begge parter kun snakker beløb. Men din bruttoløn kan være påvirket af en række parametre. Pension har værdi for nogle – andre vil hellere have pengene her og nu. Nogle er glade for bonus – andre vil hellere have en højere løn. Og så er der alt det andet. Betaler du topskat? Har du super billigt internet hjemme? Vil du gerne have skilt arbejde og privat? Skal du have en computer eller to? En telefon eller to? Er det vigtigt med barsel, hvis man er 50 og har voksne børn? Og hvis man har børn, har man så brug for mere fleksibilitet og ekstra dage til at passe syge børn? Vil man have mere sikkerhed? Kortere prøveperiode? Nogle ting koster det ikke noget at give som virksomhed, men det kan have høj oplevet værdi. Lidt lavere løn, men til gengæld fleksibilitet og fleksibilitet. Eller højere løn og mere usikkerhed/lavere fleksibilitet. Alle har deres helt egne kombination der præcis passer dem.

PARETO OPTIMAL

Så snart der forhandles om flere parametre og på basis af forskellige præferencer kan Pareto hjælpe. Man kan – via benhård matematik – få optegnet udfaldsrum, som tilgodeser begge parter. Som flytter det, der før var et halvfesent kompromis til en win-win situation, hvor begge parter vinder. Hvor ingen efterlader hverken muligheder eller penge på bordet. Husk: En ting er lønnen – den har en nominel værdi. Hvordan den er sat sammen, har en oplevet værdi. Og visse ting har kun en oplevet værdi. Men det kan være stor – måske endda afgørende vigtig. Uddannelse er et parameter med både en nominel og en oplevet værdi. I virksomheder er uddannelse et eget budget, så måske er der muligheder her. På samme måde koster det typisk ikke en virksomhed noget at tilbyde ekstra fleksibilitet, men mange vil finde det attraktivt. Det er dét vi i PARETIFY forsøger at hjælpe virksomheder og kandidater med: At få forhandlet en skræddersyet løsning, som er det bedst mulige resultat baseret på begge parters udgangspunkt. Ingen efterlader penge eller muligheder på bordet og alle kan glæde sig over at have opnået den bedst mulige løsning. Og endnu bedre: Begge parter slipper for at spekulere over, om den anden part er ude på at snyde dem eller slippe billigst/dyrest muligt. Hvis vi leder efter det bedst mulige resultat for begge parter er der altid to vindere. Win-win!

ENGAGER DIG ELLER FÅ MERE AT VIDE

Nysgerrig? Book et møde med os på morten@paretify.com eller ring (+45) 6083 4946

Hvilken type er du? Test dig selv på www.paretify.com/tag-testen

Følg os på LinkedIn: www.linkedin.com/company/paretify/

Bliv del af vores beta tester community: beta@paretify.com